Mật mã dân sự

1. Giấy phép mật mã dân sự là gì?

Giấy phép mật mã dân sự là một loại giấy phép kinh doanh có điều kiện được cấp cho các doanh nghiệp để kinh doanh các sản phẩm mật mã dân sự và cung cấp dịch vụ mật mã dân sự. Để được cấp phép, các doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đội ngũ kỹ thuật và cán bộ quản lý, cũng như có phương án kinh doanh, phương án bảo hành và phương án kỹ thuật cho sản phẩm mật mã dân sự.

Điều này khác với giấy phép kinh doanh thông thường (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), mặc dù các doanh nghiệp thường nhầm lẫn giữa hai loại giấy phép này. Để kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự và cung cấp dịch vụ mật mã dân sự theo quy định pháp luật, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục để xin cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

Tên tiếng Anh của giấy phép mật mã dân sự là "civil cryptographic product trading license" hoặc "civil cryptographic product dealer license".


2. Sản phẩm mật mã dân sự là gì?

Sản phẩm mật mã dân sự là các sản phẩm được sử dụng để bảo mật hoặc xác thực thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Các sản phẩm mật mã có thể là phần mềm (software) hoặc phần cứng (hardware) và thường được ứng dụng trong hệ thống công nghệ thông tin của các doanh nghiệp có yêu cầu bảo mật cao như ngân hàng, tổ chức tài chính, và các doanh nghiệp lớn.

Sản phẩm mật mã dân sự biến các dữ liệu hình ảnh, âm thanh, dữ liệu thoại, và dữ liệu lưu trữ từ định dạng thông thường sang định dạng đã mã hóa. Các thiết bị đầu cuối nhận được dữ liệu đã mã hóa mà không có phương tiện, kỹ thuật, hoặc phần mềm giải mã sẽ không đọc được các dữ liệu đã được mã hóa đó.

Tên gọi sản phẩm mật mã dân sự trong tiếng Anh là civil cryptography products, encryption products, hoặc civil cryptographic products.

Theo Nghị Định số 58/2016/NĐ-CP, các sản phẩm mật mã dân sự được chia thành 8 nhóm chính, bao gồm:

 • Sản phẩm sinh khóa mật mã, quản lý hoặc lưu trữ khóa mật mã.
 • Thành phần mật mã trong hệ thống PKI (cơ sở hạ tầng khóa công khai).
 • Sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu trữ.
 • Sản phẩm bảo mật dữ liệu trao đổi trên mạng.
 • Sản phẩm bảo mật luồng IP và bảo mật kênh.
 • Sản phẩm bảo mật thoại tương tự và thoại số.
 • Sản phẩm bảo mật vô tuyến.
 • Sản phẩm bảo mật Fax và điện báo.

Các sản phẩm mật mã dân sự cần được xin giấy phép kinh doanh và giấy phép nhập khẩu tùy thuộc vào loại sản phẩm và dịch vụ mật mã dân sự mà doanh nghiệp muốn kinh doanh hoặc nhập khẩu. Các sản phẩm mật mã dân sự có thể là token để xác thực thanh toán trong lĩnh vực ngân hàng, thiết bị tường lửa, thiết bị định tuyến, thiết bị Wi-Fi, thiết bị bảo mật công nghệ thông tin, SIM đặc biệt, và các thiết bị sử dụng trong hệ thống VOIP, giữa các loại sản phẩm khác.


3. Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy:

 • Kiểm định đánh giá sản phẩm: là quá trình công phu và chi tiết để xác định tính chính xác, tính bảo mật và hiệu suất của sản phẩm mật mã. Quá trình này thường bao gồm các hoạt động như kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá chất lượng, tính năng và khả năng chống lại các tấn công mật mã của sản phẩm. Mục tiêu là đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, các yêu cầu bảo mật và an toàn, và đáp ứng được mục đích sử dụng cụ thể.
 • Chứng nhận hợp chuẩn: là quá trình xác nhận rằng sản phẩm đã được sản xuất và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định và yêu cầu kỹ thuật liên quan. Quá trình chứng nhận này đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu cần thiết để được sử dụng hoặc tiếp cận trên thị trường. Chứng nhận hợp chuẩn bao gồm xem xét tài liệu, kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm mật mã.
 • Chứng nhận hợp quy: là quá trình xác nhận rằng một sản phẩm hoặc hệ thống đáp ứng được các quy định và yêu cầu hợp pháp của một quy chuẩn hoặc quy tắc cụ thể. Chứng nhận hợp quy chứng minh rằng sản phẩm tuân thủ các quy định pháp lý và kỹ thuật, và có thể được bán hoặc sử dụng trên thị trường. Quá trình chứng nhận hợp quy thường bao gồm kiểm tra, thử nghiệm và xác minh để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn hợp pháp.


4. Điều kiện xin giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự:

Để được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đối với nhân sự:

Cần có ít nhất 3 kỹ sư tốt nghiệp một trong các ngành: điện tử-viễn thông, công nghệ thông tin, toán học, an toàn thông tin.

Cán bộ quản lý phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn về bảo mật và an toàn thông tin.

Yêu cầu về nhân sự và chứng chỉ đào tạo đối với doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự là thấp hơn so với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mật mã dân sự.

 • Cần có cơ sở vật chất và trang thiết bị phù hợp với quy mô kinh doanh.
 • Phải có phương án kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.
 • Cần có phương án kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.


5. Vi Na có thể giúp gì cho bạn trong việc xin giấy phép?

Vi Na là một công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc xin giấy phép kinh doanh và giấy phép xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự. Công ty có thể hỗ trợ bạn trong các khía cạnh sau:

 • Đánh giá đặc tính kỹ thuật của sản phẩm: Vi Na có thể giúp đánh giá sản phẩm của doanh nghiệp và xác định liệu sản phẩm đó thuộc diện cần xin giấy phép mật mã dân sự hay giấy phép an toàn thông tin mạng, hay không cần xin bất kỳ giấy phép nào.
 • Xin văn bản xác nhận sản phẩm không cần giấy phép: Đối với các sản phẩm không cần xin giấy phép, Vi Na có thể tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp xin văn bản xác nhận rằng sản phẩm không cần xin giấy phép mật mã dân sự, nhằm đảm bảo quá trình thông quan thuận lợi và nhanh chóng.
 • Đánh giá điều kiện hiện tại và tư vấn khắc phục: Vi Na có thể đánh giá sơ bộ điều kiện hiện tại của doanh nghiệp và so sánh với điều kiện để được cấp phép. Công ty sẽ tư vấn cho doanh nghiệp về các biện pháp khắc phục trong trường hợp doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ điều kiện.
 • Phân loại sản phẩm: Vi Na hỗ trợ doanh nghiệp phân loại sản phẩm mật mã dân sự thành các nhóm, bao gồm:

Nhóm sản phẩm cần xin giấy phép kinh doanh, chứng nhận hợp quy và giấy phép nhập khẩu mật mã dân sự.

Nhóm sản phẩm cần xin giấy phép kinh doanh, giấy phép nhập khẩu mật mã dân sự nhưng không cần chứng nhận hợp quy.

Nhóm sản phẩm cần xin giấy phép kinh doanh nhưng không cần xin giấy phép nhập khẩu và không cần chứng nhận hợp quy.

 • Chuẩn bị hồ sơ: Vi Na tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ cần thiết, bao gồm phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh, phương án bảo mật và các tài liệu khác, đảm bảo tuân thủ yêu cầu của cơ quan chức năng trong thời gian ngắn nhất.
 • Đại diện thực hiện các thủ tục: Vi Na có thể đại diện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục thử nghiệm và chứng nhận hợp quy cho sản phẩm mật mã dân sự.
 • Hỗ trợ pháp lý khác: Vi Na tư vấn và hỗ trợ các thủ tục pháp lý khác liên quan đến sản phẩm nhập khẩu, bao gồm việc xin giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và giấy phép từ các cơ quan chức năng khác nếu có.
 • Dịch vụ nhập khẩu ủy thác: Trong trường hợp doanh nghiệp cần nhập khẩu sản phẩm gấp hoặc nhận hàng không thanh toán từ công ty mẹ hoặc đối tác nước ngoài, Vi Na có khả năng cung cấp dịch vụ nhập khẩu ủy thác.
 • Dịch vụ mua bán sản phẩm: Trong trường hợp doanh nghiệp cần mua các sản phẩm đặc thù không có sẵn trong nước, Vi Na cung cấp dịch vụ thương mại mua bán sản phẩm mật mã dân sự.© 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VI NA

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản, Không cài đặt, không rủi ro

Họ và tên

Điện thoại

Email

Mã số thuế

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại
Trong 1 giờ làm việc
×