Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định bắt buộc 100% Doanh nghiệp sử dụng Hóa đơn điện tử từ 1/11/2020, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn còn thắc mắc về bảng kê trên hóa đơn điện tử như liệu có được xuất kèm bảng kê cùng hóa đơn điện tử hay không, bảng kê như thế nào là hợp lệ? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn về "hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không? " thông qua việc phản hồi của Cục Thuế Bình Dương cho doanh nghiệp tại công văn số 9984/CT-TTHT

                                                                             

1. Cục thuế Bình Dương đã xác định rõ các điều kiện để hóa đơn điện tử (HĐĐT) có giá trị pháp lý, thông qua việc trích dẫn khái niệm chính xác về hóa đơn điện tử căn cứ vào Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT trong bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Cụ thể:

“HĐĐT phải đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong nó. Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử. Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết”

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 1, điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính quy định lập HĐĐT khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn thì:

  • Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

 

  • Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

Trên thực tế, Bộ Tài Chính cũng đã có công văn số 820/TCT-DNL ngày 13/02/2017 hướng dẫn thực hiện HĐĐT cho công ty Trần Anh với vướng mắc tương tự khi chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy và có số dòng nhiều hơn một trang. Theo đó, Bộ Tài Chính chấp thuận cho công ty Trần Anh được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đàu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó)


2. Cục thuế Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp nhận được hóa đơn điện tử kèm bảng kê giấy

Căn cứ theo những quy định được chỉ ra ở trên, trường hợp doanh nghiệp tại Bình Dương nhận HĐĐT của nhà cung ứng kèm bảng kê giấy là chưa đúng quy định pháp luật.

Cục thuế tỉnh Bình Dương đề nghị Công ty này liên hệ với nhà cung ứng để xử lý hóa đơn đã lập theo khoản 1, khoản 2 điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Rất nhiều Cục Thuế cũng đã đưa ra quan điểm đồng nhất với Cục Thuế Bình Dương về vấn đề này. Do đó, các doanh nghiệp trên địa bàn Bình Dương cũng như các doanh nghiệp khác trên toàn quốc cần lưu ý để thực hiện đúng quy định pháp luật.


© 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VI NA

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản, Không cài đặt, không rủi ro

Họ và tên

Điện thoại

Email

Mã số thuế

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại
Trong 1 giờ làm việc
×