Hướng dẫn kiểm tra nguồn gốc file

Chứng thư số SHA-256 SmartSign

Kiểm tra chứng thư

Tài liệu cho khách hàng doanh nghiệp / tổ chức

Văn bản pháp quy về Chứng thực chữ ký số

Tài liệu dành cho đại lý

 • Phần mềm cấp CTS cho đại lý_Portable  - Mã SHA256 của file: 391A838C90B75A002336C47FEE7A82B8B95B32E498E38929F4BBC3BCD070A2E0
  • Phần mềm cấp CTS cho đại lý  - Mã SHA256 của file: 80CBEA483B2051203374F2710D52A262E43FE6379046DFDD4F0EC10EE22AF5BF
  • Tài liệu dành cho khách hàng

   • SmartSignSignOffine  - Mã SHA256 của file: ae87420d991fe7b135c22d3c3be96af6fdcbece84da12a2670543614c283b786
    • Phần mềm cấp bù  - Mã SHA256 của file: 31741A87E560AF5C7A4F38BC7DEB79618574567E44DA51566EC81403403B3454
    • .NetFramework 4.5.1  - Mã SHA256 của file: BA9F834A12E3F4657D80413F866D472BE9460FFB97BD9BCB4C138124C7C1C1FF
    • ITaxViewer2.0.4  - Mã SHA256 của file: 10DFED8D8DE0ADD92DEF35CF08E99CF3FBFD108740ABD3B541DB84476E3436F7
    • Phần mềm Winrar  - Mã SHA256 của file: 16d72d3628ed27331066627a6e8520c127e7d7e876c604a5e8c2773715038890
    • Quy trình giải quyết khuyết nại - hỗ trợ  - Mã SHA256 của file: 31791F363ABE7105FAE8DF29A5569BFD9B5CC931118D72555B7BA0181CD3D6A6
    • Phần mềm Teamviewer  - Mã SHA256 của file: 62c611ae7dec4bb92147f8d0c0e8cc3cada865ae3393fdee1f3e8bf359adb7b8
    • Driver công bố sản phẩm  - Mã SHA256 của file: 7ebb0f724d9f3cef108159b897b3014670187879717d4672548af390ee907564
    • Mozila_Firefox_47.0.rar Mã SHA256 của file: e63904fd84c629bedb07f453a257ea1cb5b56dca6c8013c7d142981f667fa232
    • Java 7u3  - Mã SHA256 của file: 8a3b88e5d5ebf43d800e6b54c82f8da498985d44b972bdb0c0158a915b861d9a
    • Esigner_1.0.9.zip  - Mã SHA256 của file: 404CF7760AB5A02E6F9931BDA0076691FB1E1184CB30E4F955FE005CD66CD913
    • Root-ehd.cer Mã SHA256 của file: e793c9b02fd8aa13e21c31228accb08119643b749c898964b1746d46c3d4cbd2
    • Vinaca3.1 Mã SHA256 của file: 2dd4e2204b01b958e1f372d3ba7116142789885bbbc38db78b1399e13a5b6908
    • Update v4  - Mã SHA256 của file: 6f3ad87db69065af61fc6198656e8a9ad1dabd30e0b79da05d8c5c45a0df338f
    • Update v5  - Mã SHA256 của file: 34DA246C6F1BF5C6B2035FF15987C798B1291F15A09A37E657AC6496F67407D2
    • VinaCA Token V6  - Mã SHA256 của file: 4C375BED57CAADA20621469FE8B4FCF48EF1384E180E2F8E35040CAE85127B0E
    • java-8u251  - Mã SHA256 của file: AE4B3AD695E76698013A0E2C2C3349034B421BC96725099CE6D90BC465C9AB52
Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản, Không cài đặt, không rủi ro

Họ và tên

Điện thoại

Email

Mã số thuế

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại
Trong 1 giờ làm việc
×