Kiểm tra chứng nhận bằng phần mềm Foxit Reader

    1. Mở giấy chứng nhận điện tử bằng phần mềm Foxit Reader.

    2. Mở trình quản lý chữ ký điện tử trên Foxit Reader

    3. Chọn Validate Signature.

    4. Chọn Signature Properties…

 

    5. Chọn Show Cerificate..

 

 

    6. Kiểm tra chữ ký số có đủ 3 thành phần

        - MIC National Root CA.

        - SmartSign

        - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VI NA.

 

 

Kiểm tra chứng nhận bằng phần mềm Adobe Reader

    1. Mở chứng nhận điện tử bằng phần mềm Adobe Reader.

    2. Mở trình quản lý chữ ký điện tử trên Adobe Reader.

    3. Chọn Show Signature Properties.. bên trái của chương trình Adobe Reader.

    4. CHọn Show Signer’s Certificate..

 

 

    5. Kiểm tra chữ ký số có đủ 4 thành phần

        - MIC National Root CA.

        - SmartSign

        - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VI NA.

        - Và Số Serial đúng của công ty cổ phần chữ ký số Vi Na.

 


© 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VI NA

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản, Không cài đặt, không rủi ro

Họ và tên

Điện thoại

Email

Mã số thuế

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại
Trong 1 giờ làm việc
×