Theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC từ ngày 01/7/2022, hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực, thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT). 

Theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, việc hiện đại hóa hệ thống thuế và triển khai áp dụng hoá đơn điện tử là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng. Chính vì vậy mà Bộ Tài chính đã hết sức quan tâm, chỉ đạo. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã gửi Thư cho Lãnh đạo 6 tỉnh, thành phố là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Định, Quảng Ninh, Hải Phòng và Phú Thọ triển khai HĐĐT giai đoạn 1 đề nghị chính quyền các địa phương phối hợp trong công tác triển khai.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các Cục Thuế địa phương tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố thành lập các Ban chỉ đạo do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố làm Trưởng ban và các thành viên tổ thường trực triển khai gồm đại diện các sở, ban, ngành tại địa phương.

Song song với đó, thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo, phối hợp với các Cục Thuế gấp rút, khẩn trương triển khai thực hiện các nội chuẩn bị triển khai như ban hành quy trình quản lý HĐĐT; ban hành quy định thành phần dữ liệu nghiệp vụ và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế; thông báo tiếp nhận đề nghị đăng tải công khai thông tin hoặc ký hợp đồng truyền nhận với các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT; tập huấn, phổ biến chính sách và tuyên truyền về HĐĐT đến cán bộ thuế;  Xây dựng, kiểm thử và tập huấn hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng triển khai HĐĐT cho các Vụ/ Đơn vị của Tổng cục và 6 Cục Thuế. Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng đã tổ chức khai trương hệ thống Trung tâm điều hành triển khai HĐĐT tại Tổng cục Thuế và 6 Cục Thuế.

Việc triển khai HĐĐT là một bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành Thuế, giúp đổi mới quản lý hóa đơn theo hướng hiện đại.

Nguồn: HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐẢM BẢO CÁC TIÊU CHÍ TIẾT KIỆM, AN TOÀN VÀ MINH BẠCH


© 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VI NA

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản, Không cài đặt, không rủi ro

Họ và tên

Điện thoại

Email

Mã số thuế

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại
Trong 1 giờ làm việc
×