Đó là khẳng định của Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn tại Hội nghị trực tuyến công bố triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số của ngành Tài chính và ngành Thuế, qua đó, đóng góp và tạo tiền đề để doanh nghiệp cũng như trong các cơ quan quản lý nhà nước, tiến tới phát triển Chính phủ số.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, thực hiện chủ trương “Chuyển đổi số Quốc gia” của Chính phủ, Bộ Tài chính và ngành Thuế đã và đang nỗ lực thực hiện cải cách, hiện đại công tác quản lý, từ việc hoàn thiện cơ sở pháp lý đến phát triển hạ tầng số, dữ liệu số; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4 và tích hợp lên trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Một trong những giải pháp quan trọng, mang tính đột phá có tính bước ngoặt trong việc thay đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, cũng như thay đổi phương thức nâng cao hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế, đó chính là việc triển khai áp dụng HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Có thể khẳng định, sự kiện công bố Hệ thống hóa đơn điện tử là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành Thuế, giúp đổi mới quản lý thuế, quản lý hóa đơn theo hướng hiện đại, minh bạch. Ngành Thuế tin tưởng rằng việc triển khai HĐĐT sẽ được các tổ chức, DN, hộ, cá nhân kinh doanh đón nhận và nhiệt tình ủng hộ.

Nguồn: TOÀN NGÀNH THUẾ ĐẶT QUYẾT TÂM CAO NHẤT TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ


© 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VI NA

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản, Không cài đặt, không rủi ro

Họ và tên

Điện thoại

Email

Mã số thuế

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại
Trong 1 giờ làm việc
×